Wegwijzer in de jeugdzorg

Wegwijzer in de jeugdzorg biedt informatie over de jeugdzorg in de provincie Groningen. U vindt er een overzicht van de jeugdzorgorganisaties waarmee u te maken kunt krijgen. Van de procedures die een bepaalde zorg met zich meebrengt - de cliëntroutes -, tot contactinformatie van de instellingen die deze zorg leveren.

www.wegwijzerindejeugdzorg.nl

Wegwijzer in de jeugdzorg is ontwikkeld door Zorgbelang Groningen

Zorgbelang Groningen

Zorgbelang Groningen komt op voor alle mensen die gebruik maken van (jeugd)zorg en daarmee samenhangende woon- en welzijnsvoorzieningen. Bij Zorgbelang Groningen zijn patiëntenverenigingen, organisaties van mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking, familieorganisaties en ouderenbonden aangesloten.  Zij geeft patiënten en gebruikers van (jeugd)zorg onafhankelijke informatie en verzorgt klachtenopvang.www.zorgbelang-groningen.nl

Verloskundigenpraktijk Hoogezand-Sappemeer

Hier kunt u terecht voor de zorg rondom uw zwanger schap, geboorte en kraambed. Iedere werkdag houden we spreekuur op onze eigen locatie aan de Hoofdstraat in Hoogezand. Voor vragen en het maken van afspraken is de praktijk telefonisch bereikbaar van 09.30 – 10.00 uur en van 13.00 tot 13.30 uur

Contactgegevens: Hoofdstraat 18 9601 EH Hoogezand tel:0598 392786

Kraamzorg het Groene Kruis

 Voor vragen en meer informatie over zwangerschap en bevallen is Kraamzorg Het Groene Kruis op werkdagen bereikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur Voor vragen en inschrijvingen servicenummer (050) 366 64 22 E-mail: klantenservice@kraamzorghetgroenekruis.nlBevallingslijn: (050) 366 64 28 Voor het inroepen van assistentie bij een thuisbevalling; 24 uur per dag bereikbaar. Kraamzorglijn: (050) 366 64 27 Voor het aanvragen van kraamzorg na bevalling in het ziekenhuis; 24 uur per dag bereikbaar. Dit nummer is ook 24 uur per dag bereikbaar voor vragen over babyverzorging en borstvoeding tijdens de kraamtijd. Centraal adres Sylviuslaan 2  9728 NS  Groningen Postbus 4044  9701 EA  Groningen Telefoon: (050) 366 64 11 Fax: (050) 366 64 17  www.kraamzorghetgroenekruis.nl E-mail:info@kraamzorghetgroenekruis.nl KvK: 41011698 te Groningen

 

Bureau Jeugdzorg Groningen

Bureau Jeugdzorg is bedoeld voor vragen die te maken hebben met ernstige problemen rond opgroeien en opvoeden van kinderen tot 18 jaar. Problemen zijn ernstig als ze complex, hardnekkig en/of bedreigend zijn. Zover hoeft het niet te komen. Vaak lossen mensen zelf opvoedingsproblemen op met behulp van bijvoorbeeld de huisarts, thuiszorg, kinderopvang, maatschappelijk werker of de leerkracht. Is dit niet voldoende dan is Bureau Jeugdzorg de aangewezen weg. Bureau Jeugdzorg is de centrale toegangspoort voor alle vormen van jeugdzorg in de provincie.

Contactgegevens: BJZ Groningen Postbus 1203 9701 BE GroningenWaterloolaan 1 T 050 - 52 39 200 www.bjzgroningen.nl

Algemeen Maatschappelijk Werk Kwartier Zorg & Welzijn

Dagelijks, op werkdagen, houdt het AMW een open spreekuur van 09.00 uur tot 11.00 uur waar u zonder afspraak naar toe kunt komen

Contactgegevens hoofdlokatie: Kwartier Zorg & Welzijn Laan van de Sport 2 Postbus 396 9600 AJ Hoogezand Telefoon: (0598)364900Fax:  (0598)364950 info@kwartierzorgenwelzijn.nlwww.kwartierzorgenwelzijn.nl

Elker

Voor ouders en kinderen met opvoedvraagstukken. Voor vragen over opvoeden: Elkerhulp 0800 355374857

Contactgegevens: Hereweg 120 - Postbus 274 9700 AG  Groningent 050 523 94 00 info@elker.nl

Accare

Voor kinderen met een psychische stoornis gaat opgroeien niet vanzelf. Door hun angst en onzekerheid, gedragsproblemen, somberheid of hyperactiviteit doen deze kinderen vaak dagelijks negatieve ervaringen op.

Contactgegevens:

Centraal telefoonnummer polikliniek: (050) 368 11 00.

De polikliniek is telefonisch bereikbaar tussen 08.00 uur tot 12.00 uur. Deze telefonische bereikbaarheid geldt o.a. voor het maken en verzetten van afspraken en het verkrijgen van informatie over wachtlijsten. Als u belt voor een crisismelding blijft u dan aan de lijn. U wordt automatisch doorverbonden naar onze telefoniste

www.accare.nl

Lentis Jonx

Jonx helpt kinderen en jongeren, die: druk zijn, niet stil kunnen zitten vaak boos of agressief zijn zich trager ontwikkelen op school of in het leven zich angstig voelen...

Lees hier Informatie voor verwijzers over het aanmelden van cliënten bij Jonx.

Het is mogelijk om de jeugdige digitaal aan te melden bij Jonx Ambulant of Jonx Autisme

Contactgegevens: Industrieweg 33 9601 LJ Hoogezand 0598 427120

Inter-psy

Voor diagnostiek en behandeling voor kinderen en adolescenten met psychische en orthopedagogische problemen, zoals ADHD en PDD-NOS, ernstige faalangst, sociale angst en ernstige opvoedkundige problemen bij Multi-problem gezinnen waarbij de ontwikkeling van kinderen in het gedrang komt. INTER-PSY geeft ook ouderbegeleiding en speltherapie.

Contactgegevens: Gebouw `Borchertspoort` Noorderstraat 57 K 9611 AB Sappemeer T: 0598 - 39 2112 F: 0598 - 82 0229 http://www.inter-psy.nl

Buurtagenten

Meldpunt voor alle strafbare feiten, overlast en zorgen. Voor elke wijk is een buurtagent aanwezig

Contactpersoon: Algemene contactgegevens Beukenlaan 1 9601 DA Hoogezand Tel: 0900-8844

Jeugdagenten Hoogezand- Sappemeer

Meldpunt voor alle strafbare feiten gepleegd door jeugd, of voor het melden van zorgen over jeugd met wat voor reden dan ook.

Contactpersoon: J. Toebak Beukenlaan 1 9601 DA Hoogezand 0900-8844

Juridisch Loket

Mensen die informatie en advies nodig hebben m.b.t. juridische problemen. De informatie en advies wordt gratis gegeven.

Contactgegevens: Het Juridische loket Coehornsingel 4 9711 BS Groningen Tel: 0900-8020

Praktijk voor Logopedie Midden-Groningen

Wij onderzoeken en behandelen kinderen met o.a. stem-, spraak-, taal- en slikproblemen. Ouders worden intensief bij het onderzoek en de behandeling betrokken. Waar nodig is samenwerking met school en/of met andere zorgverleners

Contactgegevens: telefoon: 0598 - 327495 Hoofdvestiging Tak van Poortvlietstraat 361 9602 PJ  Hoogezand-Sappemeer

Nevenvestigingen Talmastraat 2 9602 GX  Hoogezand

MEE Groningen

MEE is er voor mensen die vragen hebben over het opvoeden van kinderen met een beperking, geen aansluiting kunnen vinden in het onderwijs of op de arbeidsmarkt, te maken hebben met schulden, vastlopen in de zorg, problemen omtrent criminaliteit hebben, etc.

Contactpersoon: Anthon Sleifer (consulent) Koeriersterweg 26a, Groningen 06-31670008/ 050-5274500 a.sleifer@meegroningen.nl

 Nait Soezen Hoogezand

Mensen met problemen rondom zorg en welzijn van jong tot oud wonende in de achterstandsgebieden van Hoogezand.

Tel: 06-31633945 naitsoezenhoogezand@thuiszorg-groningen.nl


Kinderfysiotherapie Hoogezand

Kinderfysiotherapeuten onderzoeken en behandelen motorische problemen bij kinderen van 0-18 jaar. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Vaak gaat de motorische ontwikkeling vanzelf, maar bij sommige kinderen duurt het wat langer of wijkt de motorische ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening. Ook een tekort aan bewegingservaring kan een rol spelen. Daarnaast hebben sommige kinderen meer oefening nodig om een vaardigheid te leren en zijn er kinderen die moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te functioneren. Zo worden bijvoorbeeld behandeld: baby’s met een voorkeurshouding, baby’s die overstrekken, kinderen die niet vanzelf of laat gaan zitten of staan, maar ook kinderen die onhandig zijn, veel vallen, of schrijfproblemen hebben. De kinderfysiotherapeuten onderzoeken en begeleiden het kind in samenwerking met de ouders, soms samen met andere zorgverleners en geven daar waar nodig adviezen aan andere betrokkenen bij het kind.

Praktijk: Fysiotherapie Hoogezand
Adres: Wega 4, 9602 WL Hoogezand
            Molendijk 17, 9601 LH Hoogezand
Telefoon: 0598-324040
E-mail: info@fysiotherapie-hoogezand.nl
Website: www.fysiotherapie-hoogezand.nl

 

© 2017 CJG Hoogezand-Sappemeer